QSPLS / CSPLS / QRSPLS / SPLS-(MH) / SPLS-N / RSPLS / BQSPLS / BCSPLS

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

QSPLS / CSPLS / QRSPLS / SPLS-(MH) / SPLS-N / RSPLS / BQSPLS / BCSPLS
 • Mã SP: CLLTNC-QSPLS
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3397
 • Cờ Lê Lực QSPLS / CSPLS / QRSPLS / SPLS-(MH) / SPLS-N / RSPLS / BQSPLS / BCSPLS
  - Various Styles of Preset Torque Wrenches with Limit Switch Output
  - Limit Switch Counts Number of "Click"
  - Tool is Connected to PLC or Count Checker CNA-4mk2
  - Ideal for Torque Verification Assembly Processes
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực QSPLS / CSPLS / QRSPLS / SPLS-(MH) / SPLS-N / RSPLS / BQSPLS / BCSPLS

 

Model

Dimension Weight Model Dimension Weight Model Dimension Weight Model Dimension Weight
Basic QSP Specs mm kg Basic SP Specs mm kg Basic SP Specs mm kg Basic RSP Specs mm kg
QSPMS12N4 29.5 0.32 SPLS19N X 14 33 0.35 SPLS120N X 17 130.5 0.96 RSPLS8N X 8 44 0.33
QSPLS25N3 33.5 0.37 SPLS19N X 17 43 SPLS120N X 18 RSPLS8N X 10
QSPLS50N3 48.5 0.57 SPLS19N X 21 SPLS120N X 19 RSPLS19N X 8 53 0.37
QSPLS100N4 85.5 0.8 SPLS19N-1 X 10 38 0.37 SPLS120N X 21 RSPLS19N X 10
QSPLS140N3 100.5 0.9 SPLS19N-2 X 10 36 SPLS120N X 22 RSPLS19N X 13 0.4
QSPLS200N4 178.5 1.47 SPLS19N-3 X 10 38 SPLS120N X 23 RSPLS38N X 10 75 0.49
QSPLS280N3 248.5 2.57 SPLS38N X 8 55 0.5 SPLS120N X 24 RSPLS38N X 12
QSPLS420N 435.5 3.87 SPLS38N X 9 SPLS160N X 19 177.5 1.11 RSPLS38N X 13
Model Dimension Weight SPLS38N X 10 SPLS160N X 21 RSPLS38N X 14
Basic CSP Specs mm kg SPLS38N X 12 SPLS160N X 22 RSPLS38N X 17 0.55
CSPLS12N4 X 8D 46.5 0.32 SPLS38N X 13 SPLS160N X 24 RSPLS67N X 14 141 0.63
CSPLS25N3 X 10D 58.5 SPLS38N X 14 SPLS160N X 26 RSPLS67N X 17
CSPLS50N3 X 12D 78.5 0.5 SPLS38N X 16 SPLS160N X 27 RSPLS67N X 19
CSPLS50N3 X 15D 88.5 SPLS38N X 17 SPLS220N X 19 285.5 1.62 RSPLS120N X 17 150.5 0.97
CSPLS100N3 X 15D 120.5 0.74 SPLS38N X 19 SPLS220N X 22 RSPLS120N X 19
CSPLS140N3 X 15D 135.5 SPLS38N X 22 SPLS220N X 24 RSPLS120N X 22 1.02
CSPLS200N3 X 19D 223.5 1.37 SPLS38N X 24 SPLS220N X 27 RSPLS160N X 19 202.5 1.17
CSPLS280N3 X 22D 308.5 2.17 SPLS38N X 27 SPLS220N X 29 RSPLS160N X 22
CSPLS420N X 22D 495.5 3.87 SPLS38N-1 X 10 53 0.53 SPLS220N X 30 290.5 RSPLS160N X 24
Model Dimension Weight SPLS38N-2 X 10 55 SPLS220N X 32 RSPLS220N X 22 315.5 1.67
  mm kg SPLS38N-3 X 10 SPLS220N X 34 RSPLS220N X 24
QRSPLS38N X 17 94 0.57 SPLS67N X 14 116 0.63 SPLS220N X 36 RSPLS220N X 27 1.65
QRSPLS38N X 19 95 SPLS67N X 16 SPLS310N X 22 288 2.17 RSPLS310N X 24 2.17
QRSPLS38N X 21 97 SPLS67N X 17 SPLS310N X 24 RSPLS310N X 27
QRSPLS38N X 24 99 0.6 SPLS67N X 18 SPLS310N X 27 RSPLS310N X 30
Model Dimension Weight SPLS67N X 19 SPLS310N X 30 Model Dimension Weight
Basic SP Specs mm kg SPLS67N X 21 SPLS310N X 32 Basic SP-N Specs mm kg
SPLS8N X 7 20 0.32 SPLS67N X 22 121 SPLS310N X 41 303.5 SPLS19N-1 X 10N 38 0.37
SPLS8N X 8 SPLS67N X 24 SPLS310N X 46 SPLS19N-3 X 10N
SPLS8N X 9 SPLS67N X 27 BQSPLS Series SPLS19N-4 X 10N
SPLS8N X 10 SPLS67N X 29 123 BCSPLS Series SPLS19N-5 X 10N
SPLS8N X 12 SPLS67N X 30 SPLS19N-9 X 10N
SPLS19N X 10 33 0.35 SPLS67N X 32
SPLS19N X 12 SPLS67N X 33.3
SPLS19N X 13 SPLS120N X 14 130.5 0.96
 
 
Metric and American models are available upon request.
Inch size width models for SPLS / RSPLS are available upon request. Ask us desired inch size width.