Cờ Lê Lực SP-N (LS) /SP-N-MH (LS) (TOHNICHI)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực SP-N (LS) /SP-N-MH (LS) (TOHNICHI)
 • Mã SP: CLLTNC-SPN
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3076
 • Cờ Lê Lực SP-N (LS) /SP-N-MH (LS) (TOHNICHI)
  - Specialized version of SP Preset Click Type with Open End Head
  - Notch in Head Creates Speed in the Tightening Process
  - Ideal for Brake Lines
  - MH Version with Metal Handle
  - LS Version with Limit Switch
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực TOHNICHI SP-N (LS) /SP-N-MH (LS)

Accuracy ±3%
 
 
Model Limit Switch Torque Range Nominal Size Outside WidthXThickness Shape Dimensions [mm] Weight
SP-N SP-N-MH S.I. Metric [mm] mm L

L'

c b h m n D [kg]
SP19N-1 X 10N SP19N-1X10N-MH Without N.m
3.5-19
kgf.cm
35-190
10 24x12 A 162 215 (211) 24.5 12 12 19.2 7.7 29 0.2
SP19N-3 X 10N SP19N-3X10N-MH 24x15 15 15
SP19N-4 X 10N SP19N-4X10N-MH 24x10 10 10
SP19N-5 X 10N SP19N-5X10N-MH 24x15 B 15 15
SP19N-9 X 10N SP19N-9X10N-MH 24.5x10 A 163 10 10
SP38N X 14N SP38Nx14N-MH 8-38 80-380 14 35x8 193 253.5 (248.5) 35 8 8 27.3 8.2 35 0.35
SPLS19N-1 X 10N SPLS19N-1X10N-MH With 3.5-19 35-190 10 24x12 162 215 (211) 24.5 12 12 19.2 7.7 29 0.2
SPLS19N-3 X 10N SPLS19N-3X10N-MH 24x15 15 15
SPLS19N-4 X 10N SPLS19N-4X10N-MH 24x10 10 10
SPLS19N-5 X 10N SPLS19N-5X10N-MH 24x15 B 15 15
SPLS19N-8X10N SPLS19N-8X10N-MH 24x12      
SPLS19N-9 X 10N SPLS19N-9X10N-MH 24.5x10 A 163 10 10