Cờ Lê Lực Tohnichi DB/DBE/DBR

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực Tohnichi DB/DBE/DBR
 • Mã SP: CLLTNC-DB/DBE
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4793
 • Cờ Lê Lực Tohnichi DB/DBE/DBR
  - Features Memory Pointer for Easy Reading
  - Ideal for Torque Measuring or Quality Inspections
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Co Le Luc Tohnichi DB/DBE/DBR

Select proper model according to unit of measure as following color code :
 
 
S.I. =     Metric =     American =  
Accuracy +/-3% of indicated value  
 
Model Torque Range Square Drive Dimensions [mm] Weight approx.

Optional

Min.-Max. Graduation Carrying Case
S.I. Metric American S.I. Metric American S.I. Metric American mm in L L' B D b e h R d L1 L0 kg
DB1.5N4-S 15DB4-S DB13I-2AS N.m
0.2-1.5
kgf.cm
2-15
in.lbs
0-13
N.m
0.02
kgf.cm
0.2
in.lbs
0.2
6.3 1/4 170 205 77.2 69 7.5 26.5 34 14 19 N/A 95 0.4 N/A
DB3N4-S 30DB4-S DB26I-2AS 0.3-3 3-30 0-26 0.05 0.5 0.5
DB6N4-S 60DB4-S DB40I-2AS 0.6-6 6-60 0-40 0.1 1 0.5
DB12N4-S 120DB4-S DB75I-2AS 1-12 10-120 0-75 0.2 2 1
New Model New Model New Model 3-25 30-230 0-150 0.5 5 2 200 245            
DB25N-1/4-S 230DB3-1/4-S DB150I-2AS
DB25N-S 230DB3-S DB150I-3AS 3-25 30-230 0-150 0.5 5 2 9.53 3/8 200 245 11 29.5 40.5 18.5 30.6 110
DB50N-S 450DB3-S DB300I-3AS 5-50 50-450 0-300 5 240 320 32 140 0.6 #846
New Model New Model DB600I-3AS 10-100 100-900 0-600 1 10 10 310 400           -
DB100N-3/8-S 900DB3-3/8-S
DB100N-S 900DB3-S DB600I-4AS 12.7 1/2 14 43.5 21.5 31.3 180 0.7
- - DB25F-3AS - - ft.lbs
0-25
- - ft.lbs
0.5
9.53 3/8               -
DB50F-3AS 0-50
DB50F-4AS 12.7 1/2
DB200N-S 1800DB3-S DB100F-4AS 20-200 200-1800 0-100 2 20 1 410 500 14 33.2 47.2 35.4 230 1 #847
New Model New Model - 30-280 kgf.m
3-28
- 5 kgf.m
0.5
- 600 690 20.5 31.6 52.1 300 1.65
DB280N-1/2-S 2800DB3-1/2-S
DB280N-S 2800DB3-S - 30-280 kgf.m
3-28
- 5 kgf.m
0.5
- 19.05 3/4
- - DB175F-4AS - - 0-175 - - 2 12.7 1/2                 - N/A
DB420N-S 4200DB2-S DB250F-6AS 40-420 4-42 0-250 5 0.5 5 19.05 3/4 800 890 91 81 20.5 32.6 53.1 18 34 300 2.5
DBE560N-S 5600DBE2-S DB350F-6AS 50-560 5-56 0-350 5 1000 1100 38.6 59.1 21 732 420 4
DBE700N-S 7000DBE2-S DB500F-6AS 70-700 7-70 0-500 10 1 10 150 1260 42.5 63 22.5 38 803.5 500 5.5
DBE850N-S 8500DBE2-S - 100-850 10-85 - - 25.4 1 1250 1360 26.5 37.4 63.9 25 805 6.1
DBE1000N-S 10000DBE2-S DB800F-8AS 100-1000 10-100 0-800 10 1350 1490 32.5 59 6.4
DBE1400N-S 14000DBE2-S DB1000F-8AS 200-1400 20-140 0-1000 20 2 10 1600 1740 41.5 68 30 34 730 8.6
DBE2100N-S 21000DBE2-S DB1500F-8AS 200-2100 20-210 0-1500 20 2000 2140 27.5 44.8 72.3 32.5 12.8
DBE2800N-S 28000DBE2-S DB2000F-12AS 300-2800 30-280 0-2000 50 5 20 38.1 1-1/2 2240 2380 42 57.5 99.5 722.5 16.8
DBR4500N-S 45000DBR-S DB3000F-12AS 500-4500 50-450 0-3000 50 1200 1285 128 91 97 138 60 - 882.5 24.5
DBR6000N-S 60000DBR-S - 600-6000 60-600 - - 44.45 - 1500 1585 46 142 - N/A 25.5

Co Le Luc Tohnichi DB/DBE/DBR