Cờ Lê Lực SP/SP-MH (Tohnichi)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực SP/SP-MH (Tohnichi)
 • Mã SP: CLLTNC-SPMH
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4542
 • Cờ Lê Lực SP/SP-MH (Tohnichi)
  - Various Sizes of Open End Torque Wrenches
  - Ideal for Specific Bolt Size Applications
  - Requires Adjusting Tool & Tester to Set Torque Value
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực SP/SP-MH (Tohnichi)

Inch Size Width Model

 

Accuracy ±3%

 
 
Model Torque Range Effective Lgth. Overall Lgth. Weight Approx .
Body Size X Width(in) Min.-Max. in. in. lb.
SP8N X 3/8 in.lbs
15-70
5 1/8 7 3/32 11/32
SP19N X 1/2 30-150 6 7/32 8 1/4 7/16
SP19N X 9/16 30-150 6 7/32 8 1/4 7/16
SP38N X 9/16 70-330 7 9/16 10 1/32 25/32
SP38N X 5/8 70-330 7 9/16 10 1/32 25/32
SP38N X 11/16 70-330 7 9/16 10 1/32 25/32
SP67N X 11/16 110-575 10 1/4 12 25/32 1 1/8
SP67N X 3/4 110-575 10 1/4 12 25/32 1 1/8
SP67N X 13/16 110-575 10 1/4 12 25/32 1 1/8
SP120N X 3/4 165-870 13 15 9/16 1 21/32
SP120N X 13/16 165-870 13 15 9/16 1 21/32
SP120N X 7/8 165-870 13 15 9/16 1 21/32
SP220N X 15/16 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP220N X 1 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP220N X 1-1/16 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP220N X 1-1/8 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP420N X 1-1/4 780-3650 29 29/32 33 1/8 7 9/32
SP420N X 1-5/8 780-3650 29 29/32 33 1/8 7 9/32
SP420N X 1-3/8 780-3650 29 29/32 33 1/8 7 9/32
 
 
More inch size width models are availble upon request.
 
     
  Metric Size Width Model
Accuracy ±3%
 
 
Model with Grip Model with Metal Handle. Torque Range Head O.W.

Thickness
Overall Lgth. [L] Weight Approx .
Body Size X Width(mm) S.I. METRIC mm mm kg
SP2NX5.5 -- N.m
0.4-2
kgf.cm
4-20
23 X 5 180 0.15
SP2NX7 --
SP2NX8 --
SP2NX10 --
SP2NX12 -- 25 X 5.5
SP2NX13 -- 185
SP2NX17 -- 28 X 6 190
SP2NX19 -- 29 X 8 195
SP8NX7 -- 1.5-8 15-80 23 X 5 180
SP8NX8 --
SP8NX9 --
SP8NX10 --
SP8NX12 -- 25 X 8
SP8NX13 -- 185
SP8NX19 -- 29 X 8 195
SP8NX24 -- 34 X 8
SP8NX27 -- 40 X 8 200
SP19NX10 SP19NX10-MH 3.5-19 35-190 27 X 6.5 210 (206) 0.20
SP19NX11 SP19NX11-MH
SP19NX12 SP19NX12-MH 30 X 6.5
SP19NX13 SP19NX13-MH
SP19NX14 SP19NX14-MH
SP19NX17 SP19NX17-MH 31 X 8 220 (216)
SP19NX19 SP19NX19-MH 33 X 8
SP19NX21 SP19NX21-MH 35 X 8
SP19N-1X10 SP19N-1X10-MH 24 X 12 215 (211)
SP19N-2X10 SP19N-2X10-MH 24 X 20
SP19N-3X10 SP19N-3X10-MH 24 X 15
SP38NX8 SP38NX8-MH 8-38 80-380 31 X 8 250 (245) 0.35
SP38NX9 SP38NX9-MH 255 (250)
SP38NX10 SP38NX10-MH 250 (245)
SP38NX11 SP38NX11-MH 35 X 8 255 (250)
SP38NX12 SP38NX12-MH
SP38NX13 SP38NX13-MH
SP38NX14 SP38NX14-MH
SP38NX16 SP38NX16-MH 38 X 8
SP38NX17 SP38NX17-MH
SP38NX19 SP38NX19-MH
SP38NX22 SP38NX22-MH 41 X 8 270 (265)
SP38NX24 SP38NX24-MH 43 X 8
SP38NX27 SP38NX27-MH 45 X 8
SP38N-1X10 SP38N-1X10-MH 24 X 12 250 (245)
SP38N-2X10 SP38N-2X10-MH 25 X 20
SP38N-3X10 SP38N-3X10-MH 24 X 15
SP67NX14 -- 13-67 130-670 45 X 10 320 0.5
SP67NX16 --
SP67NX17 --
SP67NX18 --
SP67NX19 --
SP67NX21 -- 325
SP67NX22 --
SP67NX24 -- 46 X 11 330
SP67NX27 -- 50 X 11
SP67NX29 --
SP67NX30 -- 52 X 11 335
SP67NX32 -- 54 X 11
SP67NX33.3 -- 57 X 11
-- SP120NX14 24-120 240-1200 45 X 10 390 0.75
-- SP120NX17
-- SP120NX18 51 X 11 395
-- SP120NX19
-- SP120NX21
-- SP120NX22
-- SP120NX24
-- SP120NX27 53 X 15 400
-- SP120NX30 56 X 15
-- SP160NX19 30-160 300-1600 52 X 13 440 0.95
-- SP160NX21
-- SP160NX22 56 X 13
-- SP160NX24 445
-- SP160NX26
-- SP160NX27
-- SP160NX41 70 X 15 455
-- SP220NX19 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
-- SP220NX22
-- SP220NX24 65 X 15
-- SP220NX27
-- SP220NX29 585
-- SP220NX30 63 X 15
-- SP220NX32 65 X 15
-- SP220NX34 67 X 15 590
-- SP220NX36 72 X 15
-- SP310NX22 65-310 650-3100 60 X 16 640 1.6
-- SP310NX24 62 X 16
-- SP310NX27 66 X 16 645
-- SP310NX30 72 X 16
-- SP310NX32
-- SP310NX41 81 X 15 665
-- SP310NX46 86 X 15
-- SP420NX27 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
-- SP420NX30
-- SP420NX32
-- SP420NX34
-- SP420NX35
-- SP420NX36
-- SP560NX30 130-560 1300-5600 81 X 19 995 4.0
-- SP560NX32 83 X 19
-- SP560NX36 87 X 19 1000
-- SP560NX46 97 X 19 1005 4.5
-- SP560NX55 104 X 19 1010