Cần Xiết Lực Tohnichi T-S

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cần Xiết Lực Tohnichi T-S
 • Mã SP: CLLTNC-TS
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3427
 • Cần Xiết Lực Tohnichi T-S
  - Dual Handle Style for Increased Stability
  - Includes Memory Pointer for Easy Reading of Peak Torque
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cần Xiết Lực Tohnichi T-S

Select proper model according to unit of measure as following color code :    
 
S.I. =     Metric =     American =  
Accuracy ±3%
 
 
Model Torque Range Hand force at Max.Torque Dimensions [mm]  Square Drive Weight approx.
Min.-Max. Graduation
S.I. METRIC AMERICAN S.I. METRIC AMERICAN S.I. METRIC AMERICAN N L L' B H N b H1 M d1 l0 l1 d0 d mm in. kg
T23N -S 230T-S T200I-3AS N.m
3-23
kgf.cm
30-230
in.lbs
20-200
N.m
0.5
kgf.cm
5
in.lbs
2
128 180 205 61.2 127.5 71 11 95 94 16 N/A N/A N/A N/A 9.5 3/8 0.41
T45N -S 450T-S T400I-3AS 5-45 50-450 50-400 5 200 225 261 141.5 82 113 0.53
T90N -S 900T-S T65F-4AS 10-90 100-900 ft.lbs
10-65
1 10 ft.lbs
1
265 340 376 163 102.5 15.5 140.5 21 12.7 1/2 0.8
T180N -S 1800T-S T130F-4AS 20-180 200-1800 20-130 2 20 2 290 620 656 182 118.5 162.5 1.2
T700N -S 7000T-S 7000T-A-S 70-700 kgf.m
7-70
50-500 10 kgf.m
1
5 608 1150 1300 91 101
N/A
20.5 N/A N/A N/A 1300 143 34 19.0 3/4 4
T1000N -S 10000T-S 10000T-A-S 100-1000 10-100 50-700 676 1480 1630 117 26.5 1630 144 25.4 1 4.8
T1400N -S 14000T-S 14000T-A-S 200-1400 20-140 100-1000 20 2 10 809 1730 1880 123 1880 156 6.2
T2100N -S 21000T-S 21000T-A-S 200-2100 20-210 200-1500 20 905 2320 2500 130 1200 158 40 34 10
T2800N -S 28000T-S 28000T-A-S 300-2800 30-280 200-2000 50 5 20 1015 2760 2960 94 144 42 1600 165 45 40 38.1 1 1/2 15.5
T4200N -S 42000T-S 42000T-A-S 400-4200 40-420 400-3000 50 1214 3460 3660 161.3 161.3 2000 48.6 21.5