Cờ Lê Lực TiQL / TiLQL / TiEQL(E) TiQLLS/TiLQLLS/TiEQLLS

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực TiQL / TiLQL / TiEQL(E) TiQLLS/TiLQLLS/TiEQLLS
 • Mã SP: CLLTNC-TIQL
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 2701
 • Cờ Lê Lực TiQL / TiLQL / TiEQL(E) TiQLLS/TiLQLLS/TiEQLLS
  - Ulta Light Weight Titanium Style
  - 50% Lighter than Standard Wrenches
  - Ideal for Working Overhead; Reduces Worker Fatigue.
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực TiQL / TiLQL / TiEQL(E) TiQLLS/TiLQLLS/TiEQLLS

Select proper model according to unit of measure as following color code :    
 
S.I. =     Metric =        
Accuracy ±3%
 
 
Model Torque Range Max Hand Force Dimensions [mm]

Square Drive 

Weight approx.
S.I. Metric Min.-Max. Graduation
S.I. Metric S.I. Metric N L L' b R h m n d e mm kg
TiQL180N 1800TiQL N.m
40-180
kgf.cm
400-1800
N.m
2
kgf.cm
20
450 400 494 14 22.5 33 34 15 36 51 12.7 0.9
TiLQL180N 1800TiLQL 360 500 594 19.05 1.0
TiQL360N 3600TiQL 80-360 kgf.m
8-36
kgf.m
0.2
406 887 987 20.5 29 43.7 38 15.5 1.9
TiEQL360N 3600TiEQL 2.4
TiEQLE750N 7500TiEQLE 100-750 10-75 5 0.5 600 1250 1365 35 48.7 52 20 40 29 4.5
TiEQLE1400N 14000TiEQLE 200-1400 20-140 10 1 848 1650 1794 26.5 44 60.5 67 24 51 41 25.4 7.5