Cờ Lê Lực CSP-MH / CSPLS-MH (TOHNICHI)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực CSP-MH / CSPLS-MH (TOHNICHI)
 • Mã SP: CLLTNC-CSPMH
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3109
 • Cờ Lê Lực CSP-MH / CSPLS-MH (TOHNICHI)
  - Interchangeable Head Version of QSP
  - No External Scale, Torque Value Set Using Key & Tester
  - CSPLS with Limit Switch version for torque verification to PLC/or CNA-4mk2 Count Checker
  - Metal Handle version of standard CSP Series
  - CSPLS-MH features limit switch for torque tightening verification
  - Limit Switch can be connected to your PLC or to Tohnichi's CNA-4mk2 Count Checker
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực CSP-MH / CSPLS-MH (TOHNICHI)


 
Accuracy ±3%
 
 
Model Model with Limit Switch Torque Range

Hand Force at Max Torque

Dimensions [mm] Weight approx.

Tohnichi Head Size

Selection

Handle Style Adjusting Key Options
Min.-Max.
S.I. Metric American N L L' d3 m n d kg Carrying Case
Nm kgf.cm. in.lbs.
CSP25N3x10D-MH CSPLS25N3X10D-MH 5-25 50-250 44.3-221.2 130 186 195 10 19 9.2 15 0.2 10D Knurled Metal #931 N/A
CSP50N3x12D-MH CSPLS50N3X10D-MH 10-50 100-500 88.5-442.5 239 208 215 12 25.5 11.2 20 0.3 12D #930 #842
CSP50N3x15D-MH CSPLS50N3X15D-MH 228 218 220 15 15D
CSP100N3x15D-MH CSPLS100N3X15D-MH 20-100 200-1000 177.0-885.0 342 291 290 28.0 12.2 21.7 0.45 #842 and #846