Cờ Lê Lực QSP-MH / QSPLS-MH (TOHNICHI)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực QSP-MH / QSPLS-MH (TOHNICHI)
  • Mã SP: CLLTNC-QSPMH
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 3436
  • Cờ Lê Lực QSP-MH / QSPLS-MH (TOHNICHI)
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Cờ Lê Lực QSP-MH / QSPLS-MH (TOHNICHI)

Accuracy ±3%
 
 
Model Model with Limit Switch Torque Range Dimensions [mm] Weight approx. Handle Style Accessory

Options

Min.-Max. Effective Length Overall Length Square Drive Head Body
S.I. Metric American L L' a b. R h m n d kg Adjusting Key Carrying Case
     
Nm kgf.cm. in.lbs.
QSP25N3-MH QSP25N3LS-MH 5-25 50-250 44.3-221.2 161 215 9.53 (3/8') 11 13 22 19 9.2 15 0.25 Metal Knurled #931 N/A
QSP50N3-MH QSPLS50N3-MH 10-50 100-500 88.5-442.5 178 240 16 25.6 25.5 11.2 20 0.4 #930 #842
QSP100N4-MH QSPLS100N4-MH 20-100 200-1000 177.0-885.0 398 315

12.7 (1/2")

14 17 32 28.0 12.2 21.7 0.65 #842 and #846
QSP140N3-MH QSPLS140N3-MH 30-140 300-1400 265.5-1239.1 444 380 18.8 33.5 0.7 #843 and #846