Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI)
 • Mã SP: CLLTNC-QLE
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3857
 • Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI)
  - Basic Adjustable "Click" Type Torque Wrench
  - Torque Value Easily Set with External Scale and Knob
  - Resin and Metal Grips
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực QL/QLE (TOHNICHI)

Select proper model according to unit of measure as following color code :  
 
S.I. =     Metric =     American =  
Accuracy ±3%
 
 
Model Torque Range SQUARE DRIVE OVERALL LENGTH WEIGHT APPROX. Optional Carrying Case

Handle Style

S.I. METRIC AMERICAN MIN.~MAX. GRADUATION
S.I. METRIC AMERICAN S.I. METRIC AMERICAN mm in. mm kg
N.m kgf.cm. in.lbs. N.m kgf.cm in.lbs.
QL1.5N4 15QL4 15QL4-A
0.3~1.5

3~15

3~10

0.01

0.1

0.1
6.35 1/4 160 0.16 N/A Metal
QL3N4 30QL4 30QL4-A 0.6~3 6~30 6~30 0.02 0.2 0.2
QL6N4 60QL4 QL50I-2A 1~6 10~60 10~50 0.05 0.5 0.5 195
QL12N4 120QL4 QL100I-2A 2~12 20~120 20~100 0.1 1 1 0.18
New Model New Model QL200I-2A 5-25 50-250 50~200 0.25 2.5 2.5 230 0.25 Resin
QL25N-1/4 225QL3-1/4
QL25N 225QL3 QL200I-3A 5~25 50~250 50~200 0.25 2.5 9.53 3/8
QL50N 450QL3 QL400I-3A 10~50 100~500 100~400 0.5 5 5 260 0.45 #842
New Model New Model QL750I-3A 2~100 200~1000 150~750 1 10 10 335 0.69 #846
QL100N4-3/8 900QL4-3/8 QL75F-3A ft.lbs
15~75
ft.lbs
1
QL100N4 900QL4 - 20~100 200~1000 - 1 10 - 12.7 1/2
QL140N 1400QL3 QL100F-4A 30~140 300~1400 30~100 1 10 1 400 0.79 #843 and #846
QL200N4 1800QL4  QL150F-4A 40~200 400~2000 30~150 2 20 2 495 1.4 #843 and #847
New Model New Model New Model 40-280 kgf.m
4~28
40-200 kgf.m
0.2
  695 1.9 #847
QL280N-1/2 2800QL3-1/2 QL200F-4A
QL280N 2800QL3 - 40~280 kgf.m
4~28
- - 19.05 3/4
QL420N 4200QL2 QL300F-6A 60~420 6~42 60~300 2 975 3.2 N/A Metal
QLE550N 5500QLE QL400F-6A 100~550 10~55 100~400 5 0.5 5 1190 5.1 Metal with Extension
QLE750N 7500QLE QL600F-6A 100~750 10~75 100~600 1365 7.1
QLE1000N 10000QLE QL700F-8A 100~1000 10~100 100~700 25.4 1 1535 9.5
QLE1400N 14000QLE QL1000F-8A 200~1400 20~140 150~1000 10 1 10 1794 13.1
QLE2100N 21000QLE QL1500F-8A 500~2100 50~210 600~1500 20 2 20 1950 20