Cờ Lê Lực BCSP (Tohnichi)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực BCSP (Tohnichi)
 • Mã SP: CLLTNC-BCSP
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3513
 • Cờ Lê Lực BCSP (Tohnichi)
  - Click type torque wrench for both CW and CCW tightening applications.
  - Specialized version of CSP basic torque wrench (CW only)
  - Interchangeable style accepts different heads for a variety of uses.
  - New Version 5
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực TOHNICHI BCSP 

   
Accuracy ±3%
 
 
Model Torque Range Dimensions [mm] Weight approx. Grip Style

Tohnichi Head Size

Selection

Adjusting Key Optional
Min.-Max.
S.I. Metric American L L' d3 m n d D kg Carrying Case
BCSP25N5x10D N.m
5-25
kgf.cm
50-250
in.lbs
44.3-221.2
186 195 10 19 9.2 15 29 0.20 Rubber 10D #931 N/A
BCSP50N5x12D 10-50 100-500 88.5-442.5 208 215 12 25.5 11.2 20 34 0.23 12D #930 #842
BCSP50N5x15D 218 220 15 15D
BCSP100N5x15D 20-100 200-1000 177.0-885.0 291 290 28 12.2 21.7 0.57 #842 and #846
BCSP140N5x15D 30-140 300-1400 265.5-1239.1 350 350 0.62 #843 and #846
BCSP200N5x19D 40-200 400-2000 354.0-1770.1 445 430 19 35 15 27.2 27.2 1.2 Knurled Metal 19D
BCSP280N5x22D 40-280 kgf.m
4-28
354.0-2478.2 660 625 22 2.0 22D #847
BCSP420N5x22D 60-420 6-42 531.1-3717.3 920 920 38.6 16.1 30 40 3.7 #314 N/A