Cờ Lê Lực RSP (TOHNICHI)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực RSP (TOHNICHI)
 • Mã SP: CLLTNC-RSP
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3433
 • Cờ Lê Lực RSP (TOHNICHI)
  - Various Sizes of Ring Head Preset Torque Wrench
  - No External Scale, Requires Adjusting Tool & Tester to Set to Specific Torque Value
  - Ideal for Specific Bolt Size Applications
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực RSP (TOHNICHI)


Model Torque Range
Min.-Max.
Head O.W.
X
Thickness
Effective Lgth.[L] Overall Lgth [L']. Weight Approx.
Body Size X Width(mm) S.I. METRIC mm mm mm kg
RSP8N X 8 N.m
2-7.2
kgf.cm
*
16 X 9 150 205 0.15
RSP19N X 8 4-14.1 * 178 235 0.2
RSP8N X 10 2-9 20-90 150 205 0.15
RSP19N X 10 4-12.2 * 178 235 0.2
RSP38N X 10 9-24.2 * 21.5 X 10 212 280 0.35
RSP38N X 12 9-29.5
RSP19N X 13 4-21 40-210 22 X 9 178 235 0.2
RSP38N X 13 9-29.5 * 21.5 X 10 212 280 0.35
RSP38N X 14 9-42 *
RSP67N X 14 14-50 * 25.5 X 12 285 350 0.45
RSP38N X 16 9-42 90-420 32 X 10 212 280 0.35
RSP67N X 16 14-50 140-730 25.5 X 12 285 350 0.45
RSP38N X 17 9-42 90-420 32 X 10 212 280 0.35
RSP67N X 17 14-73 140-730 25.5 X 12 285 350 0.45
RSP120N X 17 25-100 * 28 X 13 350 420 0.8
RSP67N X 18 14-73 140-730 34 X 12 285 350 0.45
RSP120N X 18 25-100 * 28 X 13 350 420 0.8
RSP67N X 19 14-73 140-730 34 X 12 285 350 0.45
RSP120N X 19 25-127 250-1270 28 X 13 350 420 0.8
RSP160N X 19 32-170 320-1700 35 X 15.5 400 475 0.9
RSP120N X 21 25-127 250-1270 28 X 13 350 420 0.8
RSP160N X 21 32-170 320-1700 35 X 15.5 400 475 0.9
RSP120N X 22 25-127 250-1270 38 X 13 350 420 0.8
RSP160N X 22 32-170 320-1700 35 X 15.5 400 475 0.9
RSP220N X 22 48-230 480-2300 40 X 16.5 540 620 1.35
RSP160N X 24 32-170 320-1700 35 X 15.5 400 475 0.9
RSP220N X 24 48-230 480-2300 40 X 16.5 540 620 1.35
RSP310N X 24 68-255 * 45 X 18 610 695 2
RSP220N X 27 48-230 480-2300 40 X 16.5 540 620 1.35
RSP310N X 27 68-320 680-3200 45 X 18 610 695 2
RSP310N X 30