Cờ Lê Lực Tohnichi PCL

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực Tohnichi PCL
 • Mã SP: CLLTNC-PCL
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3250
 • Cờ Lê Lực Tohnichi PCL
  - Interchangeable Head Prelock Style
  - External Scale but Requires Hex Key to Set
  - Different Head Types Can be Easily Exchanged.
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Cờ Lê Lực Tohnichi PCL
Select proper model according to unit of measure as following color code :    
 
S.I. =     Metric =     American =  
Accuracy ±3%
 
 
Model Torque Range Dimensions [mm] Weight approx

Tohnichi Head Size

Optional Carrying Case
S.I. Metric American Min.-Max. Graduation
S.I. Metric American S.I. Metric American L' L m n D l B kg
PCL6N4 X 8D 60PCL4 60PCL4-A N.m
1~6
kgf.cm
10-60

in.lbs.
10-50

N.m
0.05
kgf.cm
1
in.lbs
0.5
170 153 19 9.2 28 84 2.5 0.16 8D N/A
PCL12N4 X 8D 120PCL4 120PCL4-A 2-12 20-120 20-100 0.1 2 in.lbs
1
PCL25N X 10D 225PCL 225PCL-A 5-25 50-225 50-200 0.25 2.5 in.lbs
2.5
195 182.5 25.5 30 85 0.22 10D
PCL50N X 12D 450PCL 450PCL-A 10-50 100-500 100-400 0.5 5 5 220 213 11.2 36 95 4 0.32 12D #842
PCL50N X 15D 500PCL 500PCL-A 10-50 100-500 100-450 225 223 15D
PCL100N X 15D 900PCL 900PCL-A 20-100 200-900

lbf.ft.
15-75

1 10

lbf.ft.
1

295 293 28 12.2 37.7 100 0.48 #842 and #846
PCL140N X 15D 1400PCL 1400PCL-A 30-140 300-1400 30-100 1 355 352 0.63 #843 and #846
PCL200N X 19D 1800PCL 1800PCL-A 40-200 400-2000 30-130 2 20 2 435 442 35 15 44.2 1.3 19D