Cờ Lê Lực BQSP (Tohnichi)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực BQSP (Tohnichi)
 • Mã SP: CLLTNC-BQSP
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4221
 • Cờ Lê Lực BQSP (Tohnichi)
  - BQSP Clicks for both CW and CCW tightening applications
  - Specialized version of basic QSP torque wrench (CW only)
  - New Version 5
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực BQSP (Tohnichi)

Accuracy ±3%
 
 
Model Torque Range Dimensions [mm] Square Drive Weight approx. Grip Style Adjusting Key Optional
Min.-Max.
S.I. Metric American L L' R h m n d D mm in. kg Carrying Case
BQSP25N5 N.m
5-25
kgf.cm
50-250
in.lbs
44.3-221.2
161 215 13 22 19 9.2 15 29 9.53 3/8 0.20 Rubber #931 N/A
BQSP50N5 10-50 100-500 88.5-442.3 178 240 16 25.6 25.5 11.2 20 34 0.40 #930 #842
BQSP100N5 20-100 200-1000 177-885.0 251 315 17 32 28 12.2 21.7 12.7 1/2 0.63 #842 and #846
BQSP140N5 30-140 300-1400 265.5-1239.1 315 380 18.8 33.5 0.73 #843 and #846
BQSP200N5 40-200 400-2000 354.0-1770.1 400 465 20 38.4 35 15 27.2 27.2 1.3 Knurled Metal
BQSP280N5 40-280 kgf.m
4-28
354.0-2478.2 600 665 22.5 44.5 19.05 3/4 2.4 #847
BQSP420N5 60-420 6-42 531.1-3717.3 900 970 25.5 46.5 38.6 16.1 30 40 3.7 #314 N/A