Cờ Lê Lực Tohnichi QF/QFR

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Cờ Lê Lực Tohnichi QF/QFR
 • Mã SP: CLLTNC-QFR
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3594
 • Cờ Lê Lực Tohnichi QF/QFR
  - Ratcheting Square Drive Head Flat Beam Style
  - Ideal for Working in Narrow Spaces
  - QFR Large Capacity Models have handle designed for winch or mechanical loading
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Cờ Lê Lực Tohnichi QF/QFR

Select proper model according to unit of measure as following color code :    
 
S.I. =     Metric =     American =  
Accuracy ±3%
 
 
Model Min.-Max. graduation Max Hand Force Dimensions [mm]  Square Drive Weight approx.
S.I. METRIC AMERICAN S.I. METRIC AMERICAN S.I. METRIC AMERICAN N L L' M B ó h R d l mm in. kg
QF60N 600QF 600QF-A N.m
6-60
kgf.cm
60-600
in.lbs
0-520
N.m
1
kgf.cm
10
in.lbs
10
155 395 455 45.7 104 39.6 24.4 16 26 90 9.53 3/8 0.8
QF120N 1200QF 1200QF-A 10-120 100-1200 ft.lbs  
6-86
2 20 ft.lbs  
2
269 453 520 54 110 43.6 30 18.8 12.7 1/2 1.2
QF220N 2200QF 2200QF-A 30-220 300-2200 5-160 5 50 5 436 510 580 57.5 120 48.8 33 22.5 30 100 1.8
QF320N 3200QF 3200QF-A 40-320 400-3200 40-230 555 582 655 66.8 130 52.2 41.1 25.5 19.05 3/4 2.6
QF420N 4200QF 4200QF-A 70-420 kgf.m
7-42
30-300 kgf.m
0.5
568 750 830 68.4 51.0 44.2 29 3.4
QF560N 5600QF 5600QF-A 100-560 10-56 50-400 10 1 10 677 840 950 69.1 152 62.5 45.7 32 38 160 4.3
QF700N 7000QF 7000QF-A 100-700 10-70 50-500 1053 1165 70.6 48.7 35 6.5
QF850N 8500QF 8500QF-A 100-850 10-85 60-600 20 2 20 680 1283 1400 55.7 37 25.4 1 8.5
QFR1050N 10500QFR 10500QFR-A 100-1050 10-105 100-750 1340 797 845 93 160 66.3 58.5 40 20 45 8.5
QFR1400N 14000QFR 14000QFR-A 200-1400 20-140 100-1000 1510 940 992 96 180 71.3 60.5 44 12.5
QFR2100N 21000QFR 21000QFR-A 300-2100 30-210 200-1500 50 5 50 1940 1100 1158 99.5 190 80.6 67 50 15.5
QFR2800N 28000QFR 28000QFR-A 300-2800 30-280 200-2000 2320 1240 1305 120 216 87.7 84.5 55 24 65 38.1 1 1/2 21
QFR4200N 42000QFR 42000QFR-A 400-4200 40-420 300-3000 3050 1400 1473 131.5 220 91.8 89.5 63 30
QFR6000N 60000QFR 60000QFR-A 600-6000 60-600 400-4300 100 10 3960 1540 1624 134.5 236 96.8 91.5 70 31 75 32