Screw Spindle-Counter OME with ZED

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Screw Spindle-Counter OME with ZED
  • Mã SP: BDNKB-OME-ZED
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 7223
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Measuring range: 0,2-10 L/min ...2-100 L/min liquid
Connection: G ½...G 1 female, flange DN 15..DN 25 
Material: aluminum
Max. pressure: 40 bar
Max. temperature: 100 °C
Accuracy: ± 0,3% of m. value
Viscosity range: 1-5000 m²/s
Analogue output, counter, contacts, digital indicator
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-