Oval gear meter MN 05

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Oval gear meter MN 05
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 9188
  • TSHOPS Cung cấp các thiết bị đo lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Kobold, Badger...
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Lưu Lượng Kế Kiểu Thể Tích

Large viscosity range
Small size (DN 3)

The MN 05 is available in stainless steel or aluminium with R 1/8" process connections. Pulse transmitter or hall generator optionally.


OG MN05 User manual
 OG_MN05_BA_02_0312.pdf
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-