Oval gear meter MN 1 und MN 2

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Oval gear meter MN 1 und MN 2
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 9430
  • TSHOPS Cung cấp các thiết bị đo lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Kobold, Badger...
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Lưu Lượng Kế Kiểu Thể Tích

Large viscosity range 
Pressure up to 550 bars

The two models differ in their flow range and pulse resolution.

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-