Insert flow sensor SDI 220 BR

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Insert flow sensor SDI 220 BR
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 6826
  • TSHOPS Cung cấp các thiết bị đo lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Kobold, Badger...
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Lưu Lượng Kế Kiểu Cánh Cản

1,5“ up to 48“
Large temperature range and pressure rates
Bidirectional measurements possible
Very good price/performance ratio

The SDI series flow sensor offers unparalleled performance for liquid flow measurement in closed pipe systems. 
The impeller sensor is well suited for flow control, flow monitoring and batch type applications. The flow meter can be mounted in pipe sizes of 1,5” up to 48”. 
This sensor can be used for water applications or as stainless steel version for corrosive fluids at high temperatures and pressure rates. Bidirectional flow measurement or battery driven systems are available as option.

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-