Flow sensor 228 PV

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Flow sensor 228 PV
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 7111
  • TSHOPS Cung cấp các thiết bị đo lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Kobold, Badger...
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Lưu Lượng Kế Kiểu Cánh Cản

2“ up to 48“
Special models up to 120“
Large temperature range and pressure rates
Very good price/performance ratio

The series 200 flow sensor is an insertion style flow sensor constructed of metallic and non-metallic materials. These sensors are designed for service in non-corrosive liquids.
The series can be installed in pipe sizes of 3” up to 40” (special models up to 120”) and includes a special potted version (IR models) for irrigation applications (enabling direct mounting in the earth).

IMP_228PV-PVC_Data sheet.pdf
 IMP_228PV-PVC_DB_02_0111.pdf

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-