Máy Đo Mô Men Xoắn DOT (Tohnichi)

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Máy Đo Mô Men Xoắn DOT (Tohnichi)
 • Mã SP: DMMXTNC-DOT
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3324
 • Máy Đo Mô Men Xoắn DOT (Tohnichi)
  - Suitable for Torque Wrench Calibration
  - Dial Indicating for Clockwise Testing
  - Features Mechanical Loading Device
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Máy Đo Mô Men Xoắn DOT (Tohnichi)

Select proper model according to unit of measure as following color code :  
 
S.I. =     Metric =     American =  
Accuracy ±2%
 
 
Model Torque Range Inlet Drive Torque Wrench Max. Effective Length Dimensions [mm] Weight Accessory
S.I. Metric American Min.-Max. Graduation Socket (Female) Hex Adapter (Male)
S.I. Metric American S.I. Metric American mm in mm L' B H L1 B1 B2 H1 H2 kg. mm in. mm
DOT35N 350DOT DOT300I N.m
kgf.cm in.lbs.
N.m
0.1
kgf.cm
1
in.lbs.
9.53
3/8 400

511 263 221 150 245 221 87 142 8 6.35 1/4 10, 13, 19
12, 14, 17
5-35 50-350 40-300 1
DOT50N 500DOT DOT430I 5-50 50-500 40-430 0.2 2 2
DOT100N 1000DOT DOT1000I 10-100 100-1000 90-1000 0.5 5 5 12.7
1/2 6.35, 9.53 1/4 & 3/8
DOT300N 3000DOT DOT200F 30-300 300-3000 ft.lbs 1 10 ft.lbs
19.05 3/4 660

771 323 278 265 241 117 162 10 12.7 1/2 17, 22, 27
19, 24, 30
20-200 1
DOT700N 7000DOT DOT500F 70-700 700-7000 50-500 2 20 2 1260 1365 394 304 139 201 25 - - 22, 27, 29
30, 32, 36