Calibration Kit for TCC

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Calibration Kit for TCC
  • Mã SP: DMMXTNC-CKTCC
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 3421
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Model Component Option Applicable Model
Calibratin Lever Calibration Stand Calibration Wire Scale holder/Weight
TCCTCL100N Calibratin Lever x 2 1 Set Wire x 2 Holder 100g x 1, 1kg x 1
Weight 1kg x 1, 2kg x 2, 5kg x 3
TCC100N
TCCTCL100N-D Calibratin Lever x 2 Wire x 3 Holder 100g x 1, 1kg x 1
Weight 1kg x 1, 2kg x 2, 5kg x 3
TCC100N-D
TCCTCL500N Calibratin Lever x 2 Wire x 4 Holder 500g x 1, 1kg x 1, 5kg x 1
Weight 1kg x 1, 2kg x 2, 5kg x 9
TCC500N
TCCTCL1000N Calibratin Lever x 2 Wire x 2 Holder 1kg x 1, 5kg x 1
Weight 1kg x 1, 2kg x 2, 5kg x 13
TCC1000N