Đo Mô Men Xoắn - Calibration Kit for TCL

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Đo Mô Men Xoắn - Calibration Kit for TCL
  • Mã SP: DMMXTNC-CKTCL
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 3019
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

S.I. Model Description Applicable Models
TCL50N Calibration lever, Wire, 
Scale holder (1kg), 
Scale pan (100g)

TCF10N ~ 40N, TCR18N, LC20N, ST10N2 - ST50N2

TCL200N Calibration lever, Wire, 
Scale holder (1kg)
TCF100N ~ 200N, TCR180N, LC200N2, 
ST100N2 - 200N2
TCL800N Calibration lever, Wire, 
Scale holder (1kg)
TCF400N, TCR700N, 
ST500N2
TCL1000N Calibration lever, Wire, 
Scale holder (5kg)
TCF1000N, ST1000N2, LC1000N2
TCL2000N Calibration lever, Wire, 
Scale holder (10kg)
TCF2000N, TCR1800N