Đo Mô Men Xoắn TDTCL

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Đo Mô Men Xoắn TDTCL
  • Mã SP: DMMXTNC-TDTCL
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 3465
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

Đo Mô Men Xoắn TDTCL

S.I. Model Description Applicable Models
TDTCL60CN Scale pan (100g), Scale holder (1kg), Calibration lever,
Calibration frame, Bolt x 2
TDT60CN2
TDTCL600CN Scale pan (100g), Scale holder (1kg), Calibration lever, 
Calibration frame, Bolt x 2
TDT600CN2