mechanical display - digital

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

mechanical display - digital
 • Mã SP: AAKMN-MDD
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 7355
 • Litre or US gallon display (according to model selected).
  Two Totals; Non Reset Litre 9,999,990 USG 999,999 Reset Litre 9,999USG 999.9
  Push button reset.
  Display can be rotated in 90° steps.
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền