Digital Meter Only

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Digital Meter Only
 • Mã SP: ED0IR-DMO
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 12979
 • Patented oval gear wheel design for precise reliable measurement
  Digital LCD readout operates on two standard alkaline batteries
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Patented oval gear wheel design for precise reliable measurement
Digital LCD readout operates on two standard alkaline batteries
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-