Vacuum Ejector ZH

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Vacuum Ejector  ZH
 • Mã SP: DIDSMC-VEH
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3898
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Series/CAD Features
ZH 
 • Nozzle diameters: φ0.5, φ0.7, φ1.0, φ1.3, φ1.5, φ1.8, φ2.0
 • Composite formed resin nozzle and body
 • Available in series of 2 types: Box type (built-in silencer), and Body ported type