Compact Vacuum Ejector ZA

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Compact Vacuum Ejector  ZA
 • Mã SP: DIDSMC-CVE
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3493
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Series/CAD Features
ZA 
 • Total width: 9.9 mm, Total length: 72.9 mm, Total height: 52.5 mm, Mass: 50 g
 • Can be installed on moving parts
 • Improved response through shortening of the length of the tube to the pad
 • Adaptable for manifold application