Space Saving Vacuum Ejector/Pump System ZQ

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Space Saving Vacuum Ejector/Pump System  ZQ
 • Mã SP: DIDSMC-SSVE
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 1839
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Series/CAD Features
ZQ 
 • Width: 10 mm, Mass: 109 g (single unit, with vacuum pressure switch and suction filter)
 • Digital vacuum pressure switch
 • With LED display function
 • Adaptable for a manifold application