Compact Vacuum Unit ZB

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Compact Vacuum Unit  ZB
 • Mã SP: DIDSMC-CVUB
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3519
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Series/CAD Features
ZB 
 • Quick response: Response time of the valve 5 ms, vacuum response time 28 ms
 • Energy-saving: Air consumption 17% reduced, vacuum pressure reached 21% increased
 • Compact / Lightweight: 46 g
 • With vacuum pressure switch
 • Can copy to up to 10 switches simultaneously.