Vacuum Ejector ZM

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Vacuum Ejector  ZM
 • Mã SP: DIDSMC-VE
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 1961
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Series/CAD Features
ZM 
 • Valves and switches are unitized.
 • Adaptable for manifold application
 • Maximum absorption flow rate is increased by 40%.
 • Maximum vacuum pressure -84 kPa