Flow Indicator with Drip Tube DAT-2

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Flow Indicator with Drip Tube DAT-2
  • Mã SP: BDMKB-DAT-2
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 5725
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Connection: flange DN 15...DN 200
Material: grey cast iron, cast steel, st. st.; 
Max. pressure: PN 40 
Max. temperature: 280 °C
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-