Flow Indicator-Sight Glass UFJ

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Flow Indicator-Sight Glass UFJ
  • Mã SP: BDMKB-UFJ
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 2299
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Connection: G ¼...G 2 female
Material: st. st., PVC
Max. pressure: 10 bar
Max. temperature: 100 °C