Flow Indicator with Rotor DAR-1

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Flow Indicator with Rotor DAR-1
  • Mã SP: BDMKB-DAR-1
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 1920
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Connection: G ¼...G 2 female; ¼..2 NPT
Material: grey cast iron; cast steel; st. st. 
Rotor: plastic or PTFE
Max. pressure: PN 40
Max. temperature: 260 °C (with PTFE-rotor)