Flow Indicator with Flap DAK-1

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Flow Indicator with Flap DAK-1
  • Mã SP: BDMKB-DAK-1
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 6310
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Connection: G ¼...G 2 female, ¼...2 NPT
Material: grey cast iron; cast steel; st. st.
Max. pressure: PN 40
Max. temperature: 280 °C
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-