Pressure Sensor with Membrane Diaphragm Seal PVC SEN..DRM-631

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Pressure Sensor with Membrane Diaphragm Seal PVC SEN..DRM-631
 • Mã SP: BEBKB- SEN..DRM-631
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3327
 • with PP diaphragm seal
  Measuring range: 0 up to 1,6 ... 0 up to 10 bar
  Connection: G ¼, G ½, ½ NPT
  Diaphragm: Hypalon, PTFE
  Housing Material: st. st.
  Accuracy class: 1,0
  Analogue output
  Option: remote version, vibration damping
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Measuring range: 0 up to 1,6 ... 0 up to 10 bar
Connection: G ¼, G ½, ½ NPT
Diaphragm: Hypalon, PTFE
Housing Material: st. st.
Accuracy class: 1,0
Analogue output
Option: remote version, vibration damping