All Stainless Steel Pressure Gauge with In-Line Diaphragm MAN-RF...DRM-502

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

All Stainless Steel Pressure Gauge with In-Line Diaphragm MAN-RF...DRM-502
 • Mã SP: BEAKB-MAN-RF...DRM-502
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3488
 • with diaphragm seal
  Measuring range: 1,6 up to 40 ... 2,5 up to 40 bar
  Connection: Tri-Clamp ½ - 2 , st.st.
  Diaphragm: st.st.
  Housing Material: st. st., aluminium
  Diameter of housing: 100 mm
  Accuracy class: 1,6
  Option: contacts, glycerine filling,
  remote version, vibration damping
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
with diaphragm seal
Measuring range: 1,6 up to 40 ... 2,5 up to 40 bar
Connection: Tri-Clamp ½ - 2 , st.st.
Diaphragm: st.st.
Housing Material: st. st., aluminium
Diameter of housing: 100 mm 
Accuracy class: 1,6
Option: contacts, glycerine filling,
remote version, vibration damping