Pressure Gauge with Diaphragm Seal DIN 11851 and Cool. Element MAN-RF..MZB-711...DRM-602

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Pressure Gauge with Diaphragm Seal DIN 11851 and Cool. Element MAN-RF..MZB-711...DRM-602
 • Mã SP: BEAKB-MAN-RFMZB-711...DRM-602
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3521
 • with diaphragm seal
  Measuring range: 0 up to 1 ... 0 up to 40 bar
  Connection: Rd44 x 1/6 ... Rd130 x 1/4, DIN 11851
  Diaphragm: 32 up to 117 mm mm, st. steel
  Housing Material: st. st., aluminium
  Diameter of housing: 100 mm
  Accuracy class: 1,6
  Option: contacts, glycerine filling,
  remote version, vibration damping
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
with diaphragm seal
Measuring range: 0 up to 1 ... 0 up to 40 bar
Connection: Rd44 x 1/6 ... Rd130 x 1/4, DIN 11851
Diaphragm: 32 up to 117 mm mm, st. steel
Housing Material: st. st., aluminium
Diameter of housing: 100 mm 
Accuracy class: 1,6
Option: contacts, glycerine filling,
remote version, vibration damping