Digital Pressure Gauges with Diaphragm Seals for Homogenizing Machines SEN-86..DRM-189..AUF

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Digital Pressure Gauges with Diaphragm Seals for Homogenizing Machines SEN-86..DRM-189..AUF
 • Mã SP: BEAKB-SEN-86..DRM-189..AUF
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 1831
 • with diaphragm seal
  Measuring range: 0 up to 100 ... 0 up to 600 bar
  Connection: st.st.
  Diaphragm: 23,8 mm, st. steel
  Housing Material: st. st., plastic
  Accuracy class: 1,0
  Option: contacts, glycerine filling,
  remote version, vibration damping
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
with diaphragm seal
Measuring range: 0 up to 100 ... 0 up to 600 bar
Connection: st.st.
Diaphragm: 23,8 mm, st. steel
Housing Material: st. st., plastic
Accuracy class: 1,0
Option: contacts, glycerine filling,
remote version, vibration damping