Variable Area Flowmeter-Class Cone for Compressors UTS

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Variable Area Flowmeter-Class Cone for Compressors UTS
  • Mã SP: BDAKB-UTS
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 4657
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Measuring range: 10-100 L/h… 0,3 - 3 Nm³/h air 
Connection: M18x1,5
Material: brass, st. st.
Max. pressure: 3 bar
Max. temperature: 55 °C
Accuracy: ±2,5...4% f.s.
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-