IMWA2009 COMPARISON OF DESIGNS FOR THE DEWATERING OF COAL, GOLD AND DIAMOND MINES IN SOUTHERN AFRICA

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

IMWA2009 COMPARISON OF DESIGNS FOR THE DEWATERING OF COAL, GOLD AND DIAMOND MINES IN SOUTHERN AFRICA
 • Mã SP: AK0EB-62353
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 5141
 • ”International Mine Water Conference“
  Pretoria, South Africa 2009
  Water Institute of Southern Africa’s Mine Water Division & International Mine Water Association (2009): International Mine Water Conference [CD ROM] – 976 pp; Pretoria (Document Transformation Technologies), ISBN 978-0-09802623-5-3
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
”International Mine Water Conference“
Pretoria, South Africa 2009
Water Institute of Southern Africa’s Mine Water Division & International Mine Water Association (2009): International Mine Water Conference [CD ROM] – 976 pp; Pretoria (Document Transformation Technologies), ISBN 978-0-09802623-5-3Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-