Analytical Methods and Approaches for Water Resources Project Planning

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Analytical Methods and Approaches for Water Resources Project Planning
 • Mã SP: AH0EB-91829
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4788
 • • Paperback: 165 pages
  • Publisher: National Academies Press (August 20, 2004)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0309091829
  • ISBN-13: 978-0309091824
  • Product Dimensions: 8.8 x 5.9 x 0.4 inches
  • Shipping Weight: 8.8 ounces
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

·         Paperback: 165 pages

·         Publisher: National Academies Press (August 20, 2004)

·         Language: English

·         ISBN-10: 0309091829

·         ISBN-13: 978-0309091824

·         Product Dimensions: 8.8 x 5.9 x 0.4 inches

Shipping Weight: 8.8 ounces 
Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-