Advances in Water Treatment and Environmental Management

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Advances in Water Treatment and Environmental Management
 • Mã SP: AK0EB-66324
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4027
 • • Hardcover: 278 pages
  • Publisher: Spon Press; 1 edition (April 2 1998)
  • Language: English
  • ISBN-10: 9781851666324
  • ISBN-13: 978-1851666324
  • ASIN: 185166632X
  • Product Dimensions: 24.2 x 17 x 2 cm
  • Shipping Weight: 599 g
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

·         Hardcover: 278 pages

·         Publisher: Spon Press; 1 edition (April 2 1998)

·         Language: English

·         ISBN-10: 9781851666324

·         ISBN-13: 978-1851666324

·         ASIN: 185166632X

·         Product Dimensions: 24.2 x 17 x 2 cm

·         Shipping Weight: 599 g

Proceedings of the 1st International Conference, Lyon, France, 27-29 June 1990

 

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-