Mass-Meter/Controller-Thermal MFC

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Mass-Meter/Controller-Thermal MFC
  • Mã SP: BDNKB-MFC
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 3944
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền
Measuring range: 0 -10 Ncm³/ min...0 - 50 NL/min N2
Connection: ¼ NPT; swagelok 1/8 or 1/4 
Material: 10% glasfibre reinforced nylon; 
Swagelok: st. st.
Max. pressure: 10 bar
Max. temperature: 50 °C
Accuracy: ± 1,5 % FS (10-100 % of meas. range)
Output: 0 - 5 VDC ; 4 - 20 mA 
Option: Digital display