Mass-Flowmeter-Thermal MAS

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Mass-Flowmeter-Thermal MAS
 • Mã SP: BDAKB-MAS
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 3949
 • Measuring range: 0-10 Ncm³/min... 0-500 NL/min N2
  Connection:1/4 NPT, Swagelok 1/8 - 1/2
  Material: nylon; st. st.
  Max. pressure:10 bar (nylon), 35 bar (st. st.)
  Max. temperature 50°C
  Accuracy:± (1) 1,5 % FS
  Analogue output, option: digital display
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Measuring range: 0-10 Ncm³/min... 0-500 NL/min N2

Connection:1/4 NPT, Swagelok 1/8 - 1/2

Material: nylon; st. st.

Max. pressure:10 bar (nylon), 35 bar (st. st.)

Max. temperature 50°C

Accuracy:± (1) 1,5 % FS

Analogue output, option: digital display