Reed switch pulse transmitter PFT

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Reed switch pulse transmitter PFT
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 10616
  • TSHOPS Cung cấp các thiết bị đo lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Kobold, Badger...
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

The pulse transmitter PFT-2 supplies pulses through a reed switch, which is free of potential.


AC PFT2 Wiring diagram_de_en
 AC_PFT2_WR_99_0475.pdf
AC PFT2E Data sheet
 AC_PFT2E_DB_02_0771.pdf
AC PFT2E Wiring diagram
 AC_PFT2E_WR_0910_01_0772.pdf
AC PFT420 Data sheet
 AC_PFT420_DB_02_0477.pdf
AC PFT420 Wiring diagram
 AC_PFT420_WR_02_0479.pdf

Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-