Pulse transmitter PM-5

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Pulse transmitter PM-5
  • Mã SP:
  • Giá NY: Liên hệ
  • Giá bán: Liên hệ
  • Tình trạng:
  • Khuyến mãi:
  • Lượt xem: 9452
  • TSHOPS Cung cấp các thiết bị đo lưu lượng, đồng hồ đo lưu lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới: Kobold, Badger...
  • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
  • Số lượng:
  • Thành tiền

The pulse transmitter PM-5 supplies pulses through a reed switch, which is free of potential, or a Namur sensor.
Error correction is possible by means of change gears.


AC PM5 Data sheet
 AC_PM5_DB_02_0481.pdf
AC PM5 Spare parts_de_en
 AC_PM5_ET_99_0482.pdf


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap-