Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXP

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve  VXP
 • Mã SP: DINSMC-VXP
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4061
 • For air, gas, steam, water, oil
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Series/CAD Actuation Port size Orifice diameter (mmφ)
VXP21/22/23  N.C./N.O. 1/4 to 2
32A to 50A
10 to 50