Water Hammer Relief/Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXR

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Water Hammer Relief/Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve  VXR
 • Mã SP: DINSMC-VXR
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4097
 • For water, oil
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
Series/CAD Actuation Port size Orifice diameter (mmφ)
VXR21/22/23  N.C./N.O. 1/2 to 2 20 to 50