Digital Microscope Adapter

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Digital Microscope Adapter
 • Mã SP: CFGMC-DMA
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 4559
 • Applicable for microscopes, (monocular, binocular, trinocular), stereo microscopes, and so on, with C-mount or norm tube with 23.20 mm or 30 mm inner diameter.

  For microscopes without C-mount and without norm tube a fitting sleeve is available.
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền

Applicable for microscopes, (monocular, binocular, trinocular), stereo microscopes, and so on, with C-mount or norm tube with 23.20 mm or 30 mm inner diameter.

For microscopes without C-mount and without norm tube a fitting sleeve is available.

Usable for almost all Canon PowerShot camera types.

Please specify model.