Immersion/Insertion Thermocouples TTE-6/-8

Có: 0 sản phẩm trong giỏ

Immersion/Insertion Thermocouples TTE-6/-8
 • Mã SP: BBHKB-TTE6/8
 • Giá NY: Liên hệ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Tình trạng:
 • Khuyến mãi:
 • Lượt xem: 5095
 • Measuring range: 0 ... +600 °C
  Bulb Material: st. st.
  Sensor: FeCu-Ni, NiCr-Ni, class 2
  Cable: st.st. braided, PTFE
 • Tags: Bàn Map
Đơn vị tiền tệ
 • Số lượng:
 • Thành tiền
 Measuring range: 0 ... +600 °C
Bulb Material: st. st.
Sensor: FeCu-Ni, NiCr-Ni, class 2
Cable: st.st. braided, PTFE